ÜRÜN ve HİZMETLERİMİZ


LETVEN SERVICES; Strateji, danışmanlık, dijital, teknoloji ve operasyon konularında çok çeşitli hizmet ve çözümler sunan alanında lider küresel bir profesyonel hizmetler organizasyondur.


Önde gelen sektörlerde benzersiz deneyim ve uzmanlık becerilerini bir araya getiren LETVEN SERVICES, müşterilerinin performanslarını arttırmaları ve paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmalarına yardımcı olmak üzere yönetim ve teknolojinin birleştiği noktada faaliyetlerini sürdürmektedir.


YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Zorlu rekabet koşullarında iş stratejinizi belirleyerek Kurumsal dönüşümüzü gerçekleştirmek, doğru kararları alarak işinizi büyütmek ve uluslararası pazarlara açılmak için deneyimli danışmanlık kadromuzla destek oluyoruz.


Danışmanlık hizmetlerimiz ile bilgi, deneyim ve sahip olduğumuz imkanları sizinle paylaşıyor, doğru alanlarda titizlikle alınan kararlar sayesinde değer yaratmanıza yardımcı oluyoruz.

Uzun yıllar süresince yaptığınız çalışmaların yatırımlara hazır hale gelmesi ve yatırımcı desteği ile ölçeklenerek büyümesi için destek oluyoruz.

- Yönetim ve Strateji Danışmanlığı
- Pazarlama Stratejisi Danışmanlığı
- Finansal Süreç Verimliliği Danışmanlığı
- İnsan Kaynağı Stratejisi Danışmanlığı
- Süreç Yönetimi Danışmanlığı
- Dijital Dönüşüm Danışmanlığı
- Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması
- Yatırımcı Hazırlık ve Koordinasyon Desteği


İŞ MODELİ GELİŞTİRME ve İŞ PLANI HAZIRLAMA

Firmaların, iş fikri sahiplerinin, girişimcilerin yurtdışı veya yurtiçi bireysel kurumsal fonlardan yatırım alması için sektör, rakip firma, iş modellerini farklı coğrafyalarda araştırıyor, yatırım stratejisi geliştirerek iş planı hazırlama süreçlerinde danışmanlık desteği vermekteyiz.


- Tarama Dosyasının Hazırlanması
- İş Modelinin Tanımlanması
- Yatırım Stratejisinin Geliştirilmesi
- İş Modeli veya Firmanın Değerlemesinin Yapılması
- İş Planı Dosyasının Hazırlanması
- Finansal Tablolarının Hazırlanması
- Yatırımcı Değer Teklifinin Tanımlanması
- Yatırımcı Sunumunun Hazırlanması


ULUSLARARASI İŞ GELİŞTİRME VE YATIRIM HİZMETLERİ

Kurumların yurtdışı pazarlarda büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla farklı coğrafyalarda, yatırım ve ortaklık fırsatlarını araştırmakta; çözüm ortağı olarak uluslararası pazarlarda iş geliştirme, pazar geliştirme ve yeni müşteriler kazanma süreçlerine danışmanlık desteği vermekteyiz.


LETVEN SERVICES platformu üzerinde iş hedeflerinize ulaşmak için diğer platform üyeleri ile sinerji yaratarak birlikte ilerleme fırsatı sunuyoruz.

- Şirket İhracat Kabiliyetleri Olgunluk Değerlendirmesi
- İhracat Odaklı Strateji Danışmanlığı
- Hedef Pazar Araştırmaları
- Hedef Ülke Giriş , Marka/Ürün Konumlandırma ve Pazarlama Stratejileri Geliştirmesi
- İş Geliştirme Faaliyetleri Destek Hizmetleri
- Şirket Kuruluş İşlem Süreçlerinin Yönetilmesi ve Faaliyete Geçirilmesi
- Yatırımcı Bağlantıları
- Yurtdışı Etkinliklere Katılım


KURUMSAL İNOVASYON & START-UP EKOSİSTEM YÖNETİMİ

Kurumların hızla gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerin sağladığı fırsatlardan faydalanabilmeleri için Kurumsal İnovasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi ve Kurumların faaliyet alanlarıyla ilgili girişimlerin belirlenerek Kurum Start-Up Ekosisteminin oluşturulması sağlanmaktadır. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda odaklı inovasyon çalışmaları gerçekleştirilmesi ve gerçek taleplere özelleştirilmiş teknoloji arzı yaratılması için koordinasyon sağlıyoruz.


- Kurumsal İnovasyon Eğitimleri
- Kurum Start-Up EkoSisteminin Oluşturulması
- Start-Up Ekosistem Mentörlük, Lojistik ve Yatırım Destekleri
- Start-Up Ekosistem Olgunluk Seviyesi ve Segmentasyonu
- Dijital Kültür Oluşturulması
- Teknik ve Stratejik Gelişim
- Aşamalı Proje Yönetim Metodolojisi


KURUMSAL GİRİŞİM SERMAYESİ FONU KURULUMU

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulmuş olan portföy yönetim şirketidir.


LETVEN SERVICES, yatırımcılarına SPK tarafından belirlenmiş olan çerçevede Kurumsal Müşterilerinin belirlemiş oldukları yatırım stratejilerine uygun olarak girişim sermayesi yatırım fonları kurulma ön çalışmalarını yapma hizmeti verir.

- Süreç Bilgilendirme
- Fizibilite Hazırlanması ve Yasal Süreçlerin Belirlenmesi
- Fon Vizyon ve Stratejik Amaçlarının Belirlenmesi
- Süreç Hazırlık ve Dokümantasyon
- Organizasyon Yapısının Kurulması
- Kurumsal Ekosistemin Kurulması ve Yönetimi
- Fon İhraç ve İç Tüzük ÇalışmalarıAKILLI ŞEHİRLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı; merkezinde “Etkin ve Sürdürülebilir Akıllı Şehir Yönetişimi” ve “Yetkin ve Üreten Akıllı Şehir Ekosistemi” olan stratejiler ile “Hayata Değer Katan Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler” vizyonunu olarak paylaşmıştır. Bu vizyon doğrultusunda stratejik amaç, hedef ve eylemler belirlenmiştir.


Yerel yönetimlere vizyon ve konulmuş prensipler çerçevesinde yerel uygulama stratejilerinin oluşturulması, öncelikli projelerin belirlenmesi, gerekli kaynak atamalarının yapılarak projelerin hızla hayata geçirilmesi ve akıllı şehir olgunluk seviyesinde gelişim sağlanması amacı ile destek sağlıyoruz.

Akıllı Şehir Teknolojileri üzerine çalışan özel şirketlerin sinerji yaratmak amacı ile ortak platformda bir araya gelmeleri için koordinasyonu sağlıyor, kamu tarafında belirlenmiş olan ulusal stratejilerin hayata geçirilmesi için yerel yönetimler ve ilgili kurumlar ile birlikte çalışıyoruz.

- Yerel Yönetim Akıllı Şehir Strateji Dokümanı Hazırlanması
- Akıllı Şehir Projeleri Yönetim Modeli Çalışması
- Akıllı Şehir Proje İş Ortakları Ekosistemi Kurulması ve Yönetim Metodolojisi
- Akıllı Şehir Projelerinin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi
- Yerel Akıllı Şehir Sürdürülebilirlik Politikası Hazırlanması
- Saha Araştırmaları
LETVEN EDUCATION; Girişim Sermayesi alanında ekosistemin gelişimini desteklemek, ekosistemin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesini sağlamak ve düzenlediği seminer ve çalıştaylar ile ülke içerisindeki bilgi ve tecrübenin yayılmasına aracılık etmek amaçları ile çalışmaktadır.

Yerel ve uluslararası akademik iş ortaklıkları ile bilginin oluşturulması ve olgunlaştırılması için ticari amaç gözetmeden faaliyet göstermektedir.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU EĞİTİMİ

Finans alanının en heyecan verici fakat aynı zamanda en az bilinen başlıklarından bir tanesi LETVEN EDUCATION programları ile mercek altına alınmaktadır. Yatırıcımlar ve girişimciler için özel hazırlanmış eğitimler ile Girişim Sermayesi çalışma prensiplerini anlama, fırsatları tarayarak kaynak aktarma, değer yaratan ticari müzakere yöntemleri ve yatırımcı ve girişimciyi dengeli şekilde gözeten sözleşme yapılarını oluşturma süreçlerini farklı eğitimler ile keşfetme imkanı sunuyoruz.


Başarılı girişimcilerin kendi start-up firmalarının finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yenilikçi fırsatlar program içerisinde ayrıca işlenmektedir.

- Girişim Sermayesi Yapısı
- Girişim Sermayesi Fonları: Organizasyon Yapısı ve Eğilimler
- Girişim Sermayesi İş Modeli: Kaynak Aktarma, Tarama ve Seçim
- Yaratım Süreç Yönetimi
- Değerleme Modelleri
- Ticari Sözleşmeler: Girişim Sermayesi Fonu ve Girişimci Perspektifi
- Ticari İnceleme (Due Dilligence) Süreci
LETVEN THINK TANK; Girişim Sermayesi odaklı Fintek, Akıllı Şehirler, Tarım, Gıda ve Teknolojileri sektörlerinde metodolojik araştırma yapmak, sektörlerin gelişimine yönelik tartışmaya alan açmak, yeni fikir üretimini teşvik etmek, güncel gelişmeleri izlemek, karar alıcılara bilimsel ve entelektüel kaynak sağlamak ve iş dünyası veya devlet politikalarının güncel politikaların oluşturulmasında rol üstlenmek amacı ile uzman bir grubun disiplinler arası çalışmalar yaparak düşünce ürettikleri bir organizasyondur.